Four Seasons Hotel

5 ulduzlu Four Seasons otelinin sifarişçisi “Pasha İnşaat”, tikinti üzrə baş podratçısı dünyaca məşhur CODEST şirkətidir. Premium sinfindən olan bu oteldə “MACE” şirkətinin iştirakı ilə “İKMA Services” ilk dəfə olaraq ABŞ-in ASME standartlarına (Avropa və MDB standartları ilə parallel olaraq) uyğun, müxtəlif təyinatlı 13 ədəd unikal dizaynlı lift quraşdırıb və hal-hazırda onlara aylıq texniki xidmət göstərir.

Növbəti layihə

Port Baku Qüllələri